1

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Lubelskie. LUBLIN – Zamek i miasto sejmowe + DĄBROWICA –Mikołaj Firlej + BABIN – „Rzeczpospolita Babińska” + OPOLE Lubelskie – Stanisław Słupecki + KOŃSKOWOLA – Andrzej Tęczyński + KOCK – Jan Firlej + ŁUKÓW – Adam Zieliński – PRZEWŁOKA – granica pl.-lt. + WYSOKIE – Piotr Kaszowski.

2

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Sandomierskie

3

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Krakowskie

4

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Siewierskie

5

SEJMOGRAF 1569+ > Księstwa Śląskie

6

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Sieradzkie

7

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Kaliskie

8

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Łęczyckie

9

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Poznańskie

10

„SEJMOGRAF 1569+” > Nowa Marchia

11

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Brzeskokujawskie

12

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Inowrocławskie

13

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Chełmińskie

14

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Malborskie

15

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Pomorskie

16

„SEJMOGRAF 1569+” > Ziemia Lęborsko-Bytowska

17

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwa Pomorza Zachodniego

18

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Rawskie

19

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mazowieckie

20

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Płockie

21

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Warmińskie

22

„SEJMOGRAF 1569+” > Prusy Książęce

23

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Podlaskie

24

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Brzeskolitewskie

25

Województwo Wileńskie 1569+

26

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Trockie

27

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Żmudzkie

28

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Kurlandii i Semigalii

29

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Zadźwińskie – Inflanckie

30

„SEJMOGRAF 1569+” > Inflanty

31

„SEJMOGRAF 1569+” > Ozylia

32

„SEJMOGRAF 1569+” > Region Połocki

33

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Witebskie

34

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Nowogródzkie

35

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mińskie

36

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mścisławskie

37

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Wołyńskie

38

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Kijowskie

39

„SEJMOGRAF 1569+” > Region Czernihowski

40

„SEJMOGRAF 1569+” > Chanat Krymski

41

Województwo Bełskie 1569+

42

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Ruskie

43

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Podolskie

44

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Bracławskie

45

„SEJMOGRAF 1569+” > Jedysan

46

„SEJMOGRAF 1569+” > Hospodarstwo Mołdawskie

47

„SEJMOGRAF 1569+” > Wschodnie Królestwo Węgier

48

„SEJMOGRAF 1569+” > Królestwo Węgier

49

„SEJMOGRAF 1569+” > Rzym – Lublin … (związki z papiestwem)

50

„SEJMOGRAF 1569+” > Praga – Lublin (poselstwo świętego cesarza rzymskiego)

51

„SEJMOGRAF 1569+” > Uppsala – Lublin (poselstwo króla szwedzkiego)

52

„SEJMOGRAF 1569+” > Moskwa – Lublin (poselstwo cara moskiewskiego)

53

„SEJMOGRAF 1569+” > Konstantynopol – Lublin (poselstwo sułtana tureckiego)

54

„SEJMOGRAF 1569+” > Suczawa – Lublin (poselstwo hospodara mołdawskiego)

1

Lubelski Park Turystyczno-Kulturowy
„LUBLIN. ZAMEK I MIASTO SEJMOWE 1568-1569”
– w ramach Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”,
zaprasza Unia Szlaków „Zachód – Wschód”

2

Lublin – miejsce po rezydencji zamkowej:
na zwiedzanie z przewodnikiem
Parku Turystyczno-Kulturowego „Sejm Unii Lubelskiej 1569”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”

3

Lublin – zespół kościelno-klasztorny Dominikanów:
na zwiedzanie z przewodnikiem
Parku Turystyczno-Kulturowego „Sejm Unii Lubelskiej 1569”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”

4

Lublin – pomnik Unii Lubelskiej:
na zwiedzanie z przewodnikiem
Parku Turystyczno-Kulturowego „Sejm Unii Lubelskiej 1569”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”

5

Lublin – pracownia Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”,
na otwarty program edukacyjny
pt. „Namiot Sejmu Unii Lubelskiej 1569”
zaprasza Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
we współpracy z Fundacją „Via Jagiellonica”

Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej SEJMOGRAF 1569+ to międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone przez społeczność Rzeczpospolita Turystyczna Międzymorze 1569+. Jego zaczątkiem jest Park Turystyczno-Kulturowy zidentyfikowany w Lublinie, który docelowo obejmie również inne atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Europy. W tym celu typujemy potencjalne obiekty w poszczególnych historycznych regionach i miejscach oraz zapraszamy je stopniowo do konsorcjum muzealno-przewodnickiego.

Aktualności

MAKIETA "unijnego" Lublina i MAPA "Międzymorza" z 1569 r.

/
Na potrzeby Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej "Sejmograf 1569+" przygotowujemy…

List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin: ZAMEK UNII LUBELSKIEJ w 2019 r.

/
Prezes Unii Szlaków "Zachód - Wschód" p. Janusz Kopaczek wystosował…

Miejska gra terenowa: "TAJEMNICE SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569"

/
"Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569" – to nazwa nowej miejskiej…