Nowość! Oferta dla Samorządów partnerskich: „LUBLIN PLUS … – TURYSTYCZNIE KOJARZYMY”.

„LUBLIN PLUS … – TURYSTYCZNIE KOJARZYMY”
Nowa oferta Fundacji „Via Jagiellonica” związana z merytoryczną oraz organizacyjną obsługą Samorządów partnerskich z Polski i zagranicy.
Zapewniamy:
1) prowadzenie praktycznych warsztatów międzynarodowego marketingu turystycznego,
2) przewodnictwo i pilotowanie study tour, połączone ze zwiedzaniem Lublina jako miasta Unii Lubelskiej oraz spotkań Zachodu ze Wschodem.
Program i ceny negocjowalne.
Specjalne warunki dla Samorządów przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (Kraków – Lublin – Wilno) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki” (Wrocław – Lublin – Lwów).
Organizator: Fundacja „Via Jagiellonica”.
Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”.
Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek,
Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15 (LDT „NOT”, I piętro),
+48, tel. (81) 441-11-18, kom. 693-272-040.

TEMAT TYGODNIA: Kasztelanie, kasztelani i ich dwory

Tematem przewodnim aktualnego tygodnia w „Europie 1569+” są „Kasztelanie, kasztelani i ich dwory”. Zapraszamy profesjonalistów oraz pasjonatów do wyboru jednej lub więcej spośród następująch form:
1) odwiedziny otwartej pracowni muzealnej
http://www.zachod-wschod.pl/tworzymy-muzeum-sejmu-unii-lubelskiej-sejmograf-1569/
2) udział w miejskiej grze terenowej
http://www.zachod-wschod.pl/miejska-gra-terenowa-tajemnice-sejmu-unii-lubelskiej-1569-nowosc/
3) odkrywcze zwiedzanie z przewodnikiem
http://www.zachod-wschod.pl/event/tajemnice-sejmu-unii-lubelskiej-1569-slad-1/
4) udział w warsztatach marketingowych
http://www.zachod-wschod.pl/event/program-turystyczno-muzealny-sejmograf-1569-edycja-1-2017-rok/
5) udział w szkoleniu przewodnickim na miasto, region lub szlak
http://www.zachod-wschod.pl/event/szkolenia-przewodnickie-wojewodztwo-lubelskie/.
Więcej informacji: ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie CSK), tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.
Organizatorzy: Unia Szlaków „Zachód – Wschód” i Fundacja „Via Jagiellonica”.
Zapraszamy!

[fot. Janusz Kopaczek]

MAKIETA „unijnego” Lublina i MAPA Europy z 1569 r.

Na potrzeby Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+” przygotowujemy makietę sejmowego Lublina oraz mapę Europy, w obu przypadkach z uwzględnieniem stanu na dzień 1 lipca 1569 r.  Zapraszamy profesjonalistów oraz pasjonatów do udziału w tym przedsięwzięciu poprzez wybór jednej lub więcej spośród propozycji ofertowych Fundacji „Via Jagiellonica”: http://www.zachod-wschod.pl/fundacja/
Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie CSK), tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.
Organizatorzy: Unia Szlaków „Zachód – Wschód” i Fundacja „Via Jagiellonica”.

[Wizualizacja lubelskiej fary 1569 – Krzysztof Mucha]

Zwiedzanie grupowe: „TAJEMNICE SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569”

Grupy zorganizowane zapraszamy na zwiedzanie tematyczne z przewodnikiem / pilotem pt. „Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569”, zarówno w Lublinie, jak i innych uzgodnionych miastach/miejscowościach, historycznych regionach i szlakach tzw. Międzymorza. Możliwe są również inne uzgodnione tematy, w szczególności: „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno oraz „Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów. Aktualne ceny: oprowadzanie do 4 godzin – od 200 zł, dzień wycieczkowy – 400 zł. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie CSK), tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.  Organizator: FUNDACJA „VIA JAGIELLONICA”. Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”. Zapraszamy!

SZKOLENIA PRZEWODNICKIE: miasto, region, szlak (I i II stopnia)

SZKOLENIA PRZEWODNICKIE FUNDACJI „VIA JAGIELLONICA” W 2017 ROKU DO WYBORU:
A. PODSTAWOWE (I STOPNIA)
1) Miasto Lublin
– 6 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 900 zł + dla chętnych egzamin 100 zł * **,
2) Historyczne Województwo Lubelskie
(m.in. Lublin, Kazimierz Dolny, Kurów, Łuków, Parczew, Urzędów)
– 8 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 1.600 zł + dla chętnych egzamin 200 zł * **
3) „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno
(uwaga! część zagraniczna jako szkolenie pilockie)
– 8 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 2.200 zł + dla chętnych egzamin 500 zł * **
B. UZUPEŁNIAJĄCE (II STOPNIA)
4) Historyczny region N na Sejmie Unii Lubelskiej 1569 r.
– 6 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 900 zł + dla chętnych egzamin 100 zł * **
(województwo, księstwo, itd. wg http://www.zachod-wschod.pl/rzeczpospolitaturystyczna/ + trasa dojazdowa do Lublina + Sejm Unii Lubelskiej 1569)
ZNIŻKI NA SZKOLENIA I EGZAMIN
* 10 proc. dla mieszkańców i studentów z Miast/Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz dla osób bezpośrednio do niej przynależących.
** 50 proc. dla przewodników po szkoleniach z części danego obszaru lub trasy, rozszerzających zakres swoich kompetencji.
UWAGA!
Istnieje możliwość uzgodnień związanych z preferowanymi indywidualnie dniami oraz godzinami zajęć szkoleniowych.
Organizator: Fundacja „Via Jagiellonica”.
Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”.
Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek, tel. 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.

[fot. Bartosz Tratkowski]

List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin: ZAMEK UNII LUBELSKIEJ w 2019 r.

Prezes Unii Szlaków „Zachód – Wschód” p. Janusz Kopaczek wystosował List otwarty do Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin w sprawie „odsłonięcia” reliktów rezydencjonalnej części Zamku Królewskiego w Lublinie, jako miejsca zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 r. Wniosek ten związany jest bezpośrednio z Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”, zainicjowanym w ramach projektu Rzeczpospolita Turystyczna „Międzymorze 1569+” i zawiera następujące postulaty:
1) przeprowadzenie na tym terenie kompeksowych badań archeologicznych,
2) ukazanie na powierzchni „rzutu” odpowiedniego poziomu dawnej królewskiej rezydencji,
3) w przypadku zachowania się jej piwnic, udostępnienie ich – z naszym udziałem – do ruchu turystycznego.
Liczymy,  że będzie to możliwe przed 1/4 lipca 2019 r., czyli obchodami 450. rocznicy Unii Lubelskiej.
PS. Powyższy list otrzymali do wiadomości wybrani przedstawiciele Władz Lokalnych, Regionalnych i Państwowych.

Miejska gra terenowa: „TAJEMNICE SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569”

„Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569” – to nazwa nowej miejskiej gry terenowej w Lublinie, o charakterze turystyczno-kulturowym, a zarazem historycznym. Udział w niej mogą wziąć, zarówno indywidualnie jak i grupowo, osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką uprawnionych opiekunów. Jedynym warunkiem finansowym jest zakup Map-Gier „Rzeczpospolitej Turystycznej” w cenie 15 zł dla wszystkich osób. Organizator zapewnia dodatkowo nieodpłatnie: karty gry, podstawowe informacje o wspólnym Sejmie polsko-litewskim, którego ukoronowaniem była Unia Lubelska oraz przeprowadza podsumowanie gry. Ponadto dla wybranych uczestników przygotowane zostały niespodzianki. Zainteresowane osoby / grupy biorą udział w grze samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Preferowane terminy: od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Więcej informacji: ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Spotkania Kultur), tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.  Organizator: FUNDACJA „VIA JAGIELLONICA”. Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”. Zapraszamy!

Pracownia Muzeum „SEJMOGRAF 1569+”: otwarty program edukacyjny

Pracownia Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+” zaprasza na otwarty program edukacyjny pt. „Namiot Sejmu Unii Lubelskiej 1569”. Muzeum tworzone jest w formule międzynarodowego „konsorcjum” turystyczno-muzealnego, obejmującego zarówno Lublin, jak i inne wybrane ośrodki w Europie, w szczególności na obszarze tzw. „Międzymorza”, czyli: Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Obwodu Kaliningradzkiego Rosji. Spotkania organizowane w tzw. „Namiocie” są okazją do zapoznania się z koncepcją nowo powstającego muzeum, jak również uczestnictwa w merytorycznych konsultacjach planu „sejmowego” Lublina z lat 1568-1569 oraz poszczególnych historycznych regionów, szlaków i postaci. Zainteresowani mogą dodatkowo wziąć udział w miejskiej grze terenowej pt. „Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569”.
Pracownia Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569 +” w Lublinie,
ul. Skłodowskiej 3/15 (Lubelski Dom Technika NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie CSK).
Terminy: od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja: tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.
Wstęp wolny.
Miejska gra terenowa w cenie zakupu Map – Gier „Rzeczpospolitej Turystycznej” – 15 zł / osoba.
Organizator: Unia Szlaków „Zachód-Wschód”, 
we współpracy z Fundacją „Via Jagiellonica”.

[fot. Janusz Kopaczek]

Nabór „obywateli” Rzeczpospolitej Turystycznej „MIĘDZYMORZE 1569 +”

Rozpoczęliśmy nabór do grona „obywateli” społeczności Rzeczpospolita Turystyczna „Międzymorze 1569 +”. Zainteresowane osoby powinny zadeklarować: 1) aktywność w odpowiedniej grupie sejmikowej  swojego historycznego regionu, w kwestiach związanych z rozwojem Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569 +”, 2) pokojowe nastawienie do innych narodów w Europie, a w szczególności z obszaru „Międzymorza”, wyrażające się w nietolerowaniu jakiejkolwiek zbrodni i agresji terytorialnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: rzeczpospolitaturystyczna@tlen.pl , celem uzyskania odpowiedniego formularza. Więcej informacji: lider Rzeczpospolitej Turystycznej „Międzymorze 1569 +” – p. Janusz Kopaczek, tel. +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.

10-lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej / Unii Szlaków „ZACHÓD – WSCHÓD”

2006 – 2016: 10-lecie działalności Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej „Zachód – Wschód” / Unii Szlaków „Zachód – Wschód”.

[fot. Dominika Kopaczek]