Fundacja Via Jagiellonica

Interaktywna ekspozycja muzealna – Zwiedzanie z przewodnikiem i gra miejska – Szkolenia przewodnickie i warsztaty – Wydawnictwa turystyczno-kulturowe.