Europejskie Centrum Spotkań Zachód – Wschód w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15
tel.  +48 81 441-11-18

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
e-mail: zachod-wschod@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040

Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki”
e-mail: szlakkupiecki@tlen.pl
prezes: Bartosz Tratkowski, kom. 510-515-117

Fundacja „Via Jagiellonica”
e-mail: viajagiellonica@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040