1

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Lubelskie. LUBLIN – Zamek i miasto sejmowe + DĄBROWICA – Mikołaj Firlej + BABIN – „Rzeczpospolita Babińska” + OPOLE Lubelskie – Stanisław Słupecki + KOŃSKOWOLA – Andrzej Tęczyński + KOCK – Jan Firlej + ŁUKÓW – Adam Zieliński – PRZEWŁOKA – granica pl.-lt. + WYSOKIE – Piotr Kaszowski.

2

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Sandomierskie

3

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Krakowskie

4

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Siewierskie

5

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwa Śląskie

6

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Sieradzkie

7

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Kaliskie

8

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Łęczyckie

9

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Poznańskie

10

„SEJMOGRAF 1569+” > Nowa Marchia

11

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Brzeskokujawskie

12

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Inowrocławskie

13

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Chełmińskie

14

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Malborskie

15

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Pomorskie

16

„SEJMOGRAF 1569+” > Ziemia Lęborsko-Bytowska

17

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwa Pomorza Zachodniego

18

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Rawskie

19

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mazowieckie

20

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Płockie

21

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Warmińskie

22

„SEJMOGRAF 1569+” > Prusy Książęce

23

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Podlaskie

24

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Brzeskolitewskie

25

Województwo Wileńskie 1569+

26

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Trockie

27

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Żmudzkie

28

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Kurlandii i Semigalii

29

„SEJMOGRAF 1569+” > Księstwo Zadźwińskie – Inflanckie

30

„SEJMOGRAF 1569+” > Inflanty

31

„SEJMOGRAF 1569+” > Ozylia

32

„SEJMOGRAF 1569+” > Region Połocki

33

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Witebskie

34

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Nowogródzkie

35

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mińskie

36

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Mścisławskie

37

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Wołyńskie

38

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Kijowskie

39

„SEJMOGRAF 1569+” > Region Czernihowski

40

„SEJMOGRAF 1569+” > Chanat Krymski

41

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Bełskie

42

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Ruskie

43

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Podolskie

44

„SEJMOGRAF 1569+” > Województwo Bracławskie

45

„SEJMOGRAF 1569+” > Jedysan

46

„SEJMOGRAF 1569+” > Hospodarstwo Mołdawskie

47

„SEJMOGRAF 1569+” > Wschodnie Królestwo Węgier

48

„SEJMOGRAF 1569+” > Królestwo Węgier

49


„SEJMOGRAF 1569+” > Rzym
 – Lublin … (związki z papiestwem)

50


„SEJMOGRAF 1569+” > Praga
 – Lublin (poselstwo świętego cesarza rzymskiego)

51


„SEJMOGRAF 1569+” >
Uppsala
 – Lublin (poselstwo króla szwedzkiego)

52


„SEJMOGRAF 1569+” >
Moskwa
 – Lublin (poselstwo cara moskiewskiego)

53


„SEJMOGRAF 1569+” >
Konstantynopol
 – Lublin (poselstwo sułtana tureckiego)

54


„SEJMOGRAF 1569+” >
Suczawa
 – Lublin (poselstwo hospodara mołdawskiego)

1


Lublin – miejsce po rezydencji, donżon i kaplica zamkowa.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

2


Lublin – plac Po Farze.

Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

3


Lublin – Rynek z Ratuszem
i Lubelska Trasa Podziemna.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

4


Lublin – zespół kościelno-klasztorny Dominikanów.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

5


Lublin – kościół i klasztor Zakonu św. Brygidy.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

6


Lublin – kościół pw. św. Mikołaja.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

7


Lublin – pomnik Unii Lubelskiej.
Na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach
Lubelskiego Parku Turystyczno-Kulturowego „SEJMOGRAF 1569+”
zaprasza Fundacja „Via Jagiellonica”.

8


Lublin – pracownia Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”,
na otwarty program edukacyjny
pt. „Namiot Sejmu Unii Lubelskiej 1569”
zaprasza Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
we współpracy z Fundacją „Via Jagiellonica”

Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej SEJMOGRAF 1569+ to międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone w formule konsorcjum muzealno-przewodnickiego. Prezentowany tu Lubelski Park Turystyczno-Kulturowy docelowo rozciągnięty zostanie na inne atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Europy.

Aktualności

Miejska gra terenowa: "TAJEMNICE SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569"

/
"Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569" – to nazwa nowej miejskiej…

Pracownia Muzeum "SEJMOGRAF 1569+": otwarty program edukacyjny

/
Pracownia Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”…

Nabór "obywateli" Rzeczpospolitej Turystycznej "MIĘDZYMORZE 1569 +"

/
Rozpoczęliśmy nabór do grona "obywateli" społeczności Rzeczpospolita…